DeWit Industrial Sensors
Nederlands

DIS Sensors behaalt ISO 9001:2015 certificaat

Deze maand heeft DIS Sensors de nieuwe ISO 9001:2015 certificering behaald en daar zijn wij trots op! In april 2000 kreeg DIS Sensors haar eerste certificaat uitgereikt waarin vooral procedures en instructies centraal stonden. De nieuwe norm ISO 9001:2015, die het ISO 9001:2008 certificaat vervangt, schrijft minder voor en legt de nadruk op de prestaties van bedrijven. 

ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. De nadruk ligt hierbij op klanttevredenheid en de daaruit voortkomende kwaliteitszorg en continue verbetering. Wil je als organisatie in aanmerking komen voor certificering dan is het uitgangspunt dat je zegt wat je doet, doet wat je zegt en dit ook kunt bewijzen. Bij DIS Sensors zijn wij hier continue mee bezig. “DIS Sensors kent een doeltreffend kwaliteitssysteem dat volledig is ingebed in de organisatie. Het beschreven en ingevoerd managementsysteem beantwoordt aan de van toepassing zijnde eisen van de referentienorm”, aldus het rapport van de onafhankelijke auditeur.

Wijzigingen ISO 9001:2015

Het nieuwe ISO 9001:2015 certificaat is op diverse punten gewijzigd t.o.v. ISO 9001:2008. Waarbij de oude norm nog behoorlijk voorschrijvend was, vraagt ISO 9001:2015 je te kijken naar wie je bent als organisatie. Welke toegevoegde waarde lever je aan jouw omgeving en wat zijn je bedrijfsrisico’s?

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

• Meer nadruk op leiderschap en betrokkenheid bij het topmanagement
• Risico gericht denken als basis voor het managementsysteem
• Bredere kijk op risicomanagement en omgaan met kansen
• Nadruk op het meten en aanpassen van doelstellingen
• Er worden geen verplichte procedures meer gevraagd, maar wel gedocumenteerde informatie

Het nieuwe certificaat is geldig voor een periode van drie jaar. Jaarlijks worden wij getoetst (zowel intern als extern) of wij aan alle eisen voldoen die deze norm stelt.


Meer nieuws

Hoofdmenu

Offerte aanvragen

Wilt u een offerte aanvragen?

Klik hier

Uitgelicht

Contact

DIS Sensors bv
Oostergracht 40              
3763 LZ Soest 
Nederland 
  
Telefoon:+31 (0)35 6038181
  
E-mail 
Algemeen:info@dis-sensors.nl
Verkoop:sales@dis-sensors.nl
Technisch:support@dis-sensors.nl
  
KvK:31031359
btw:NL008173278B01
  
LinkedIn 
Twitter 
  
Privacy Statement 
  
© 2020 | Dolphiq Internet
DIS Sensors is onderdeel van Rotero Holding

Product Selector